Nordlignum
Affärsidé/Policy


Affärsidé " För oss är alla transporter värdetransporter"
Nordprotekt ska utveckla och erbjuda marknaden transporter och logistiktjänster med utgångspunkt från kundernas behov och krav.

Nordprotekt ska som speditions-/transportföretag förknippas med:
· kvalitet
· lättillgänglighet
· kostnadseffektivitet

Verksamhetspolicy
Genom stort engagemang ska vi uppfylla och helst överträffa kundens kvalitetskrav. Varje utfört uppdrag ska vara en rekommendation för nya affärer. Vårt viktigaste bidrag till att minska transporternas miljöpåverkan är att planera alla uppdrag för ett maximalt fordonsnyttjande med minsta möjliga tomkörningssträcka mellan uppdragen.

Certifieringar
Vi har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan år 2001 och sedan 2009 är vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Ladda ner vår Verksamhetspolicy
Ladda ner vårt Kvalitetscertifikat
Ladda ner vårt Miljöcertifikat


Lastbiltraktorträd