Nordlignum
Transportresurser


Nordprotekt samverkar med andra speditörer och transportföretag över hela landet. Vi förfogar över ett 50 tal fjärrfordon som ägs av mindre åkeriföretag. Genom ett brett utbud av fordonstyper har vi förutsättningar att klara de flesta typer av transportuppdrag.

Vi har allt från fjärrekipage med skåppåbyggnader, flisekipage för tippbart volymgods, lastväxlarekipage med tippflak till trailers med skåp anpassade för järnvägstransporter.

Från Mälardalen och upp efter Norrlandskusten går vår trafik dagligen i båda riktningarna, varför vi kan erbjuda våra kunder inom denna region övernatten-transport av partigods.


Lastbiltraktorträd